Poslednji komadi

01.02.2021. - 31.08.2021.
Izdvajamo iz ponude poslednje komade. Kvalitetne kante za smeće, veselih boje i smešnih cena. Idealna prilika da svoj prostor osvežite  lepom i novom kantom za smeće jer  kada je u pitanju kanta za smeće - bitno je samo šta je spolja.
01.02.2021. - 31.08.2021.
Izdvajamo iz ponude poslednje komade. Idealna prilika da razvrstate dokumentaciju : Spojite 3u1:  korisno, lepo i jeftino!
01.02.2021. - 31.08.2021.
Izdvajamo iz ponude poslednje komade. Pravi trenutak  da relaksirajte prepune registratore ili da svukuda  razbacani papiri nađu svoje utočište.